Tu zajrzyj koniecznie!

  • WARSZAWA: WWW.SDM2016.WAW.PL

  • ok. 30 min prezentacja o organizacji ŚDM ze szczególnym uwzględnieniem „Dni w diecezjach”- ks. Tomasz Zaperty, główny archidiecezjalny koordynator ds. ŚDM w 2016 r. (nagranie z 13 VI 2015 r podczas wydarzenia „Bielany czekają na ŚDM na UKSW)

 

Duchowe przygotowania do ŚDM:

 

TEKST OFICJALNEGO HYMNU ŚDM 2016

1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
Przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On
Miłosiernym jest!

2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!
Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!

4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.
Niech to widzi świat!

[BRIDGE]

Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
Swe troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
Żyje Pan, Twój Bóg!

 

Strona w konstrukcji