Projekt „Oni zmienili bieg historii… – cykl wydarzeń kulturalno – historycznych w ramach Światowych Dni Młodzieży” realizowany przez Rzymskokatolicką Parafię Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Realizacja projektu podczas ŚDM przebiegała wg następującego planu:

plakat-onizmienilibieg_1_orig

Wszystkie materiały zrealizowane w ramach projektu „Oni zmienili bieg historii…- cykl wydarzeń kulturalno- historycznych w ramach Światowych Dni Młodzieży współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej są dostępne na licencji creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych Warszawie. Materiały powstałe w ramach konkursu Współpraca w Dziedzinie Dyplomacji Publicznej 2016. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, posiadaczach praw oraz o konkursie Współpraca w Dziedzinie Dyplomacji Publicznej 2016.